Bli medlem i NOSMED

Informasjon til tannleger som ønsker medlemskap i NOSMED

Medlemsskap i NOSMED

Alle tannleger kan bli medlem av NOSMED. Det koster kr. 1.500,- pr. år som innbetales til NOSMED konto nr. 1286.48.50128. Bare tannleger som kan dokumentere at de har gjennomført kurs i grunnleggende søvnmedisin og behandling med søvnapnéskinner vil få sitt navn publisert på foreningens hjemmesider.

Dette forutsetter at du arbeider etter vår protokoll. For å kunne gjøre det må du ha kjøpt deg enkelt utstyr til søvnregistrering (polygrafi) som du benytter for å kontrollere effekten av den behandlingen du utfører.

Akkreditering

 Akkreditering skjer gjennom å avlegge eksamen arrangert av EADSM. Du kan gå opp til to eksamener:

1) EADSM Accreditation

2) EADSM Accreditation Expert

https://www.eadsm.eu/general-info/accreditation/

Medlemsfordeler
Nye medlemmer vil bli lagt ut på våre hjemmesider www.nosmed.no

Medlemsoversikten er organisert etter hvilket fylke du har din klinikk slik at du er lett å finne for  pasienter eller leger som ønsker et samarbeid i din region.

Ved å logge deg inn på våre medlemssider kan du laste ned noen skjema som kan hjelpe deg i arbeidet med dine pasienter.

Nye medlemmer vil få tilsendt foreningens stempel. Foreningens medlemmer har anledning til å benytte foreningens logo på egne trykksaker og i annonser.

NOSMED samarbeider med en designer som kan være behjelpelig dersom du ønsker å utvikle eget materiell eller annonser. Arbeidet betales av det enkelte medlem etter regning fra designer.

Medlemmer i NOSMED får redusert pris på kurs og seminarer arrangert av foreningen.

NOSMED er en forening for tannleger som behandler pasienter med OSAS og snorking i samarbeid med helseforetakene.

NOSMED har flere viktige formål

 • Fremme et tverrfaglig samarbeid innen helsesektoren for behandling av pasienter med snorking og obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS)
 • Etablere og utvikle en standard for behandling av søvnapnépasienter med SAS
 • Utdanne og sertifisere tannleger etter foreningens standard
 • Etablere et nasjonalt nettverk av tannleger som tilfredsstiller foreningens krav, og som kan behandle pasienter etter foreningens standard
 • Arrangere regelmessige kurs og samlinger, for å diskutere erfaringer og øke kunnskapsnivået blant foreningens medlemmer
 • Spre kunnskap om odontologisk søvnmedisin til helsepersonell og pasienter
 • Fungere som et talerør og en pådriver overfor norske helsemyndigheter, for å synliggjøre indikasjonsområder for søvnapnéskinne
 • Etablere og drifte en hjemmeside som en felles informasjonsplattform for foreningens medlemmer, og som en kunnskapsbase for andre interesserte
 • Arbeide for at NOSMED protokoll for behandling av pasienter med søvnapnéskinne aksepteres av norske helseforetak som gjeldende standard


Foreningen stiller formelle krav til sine medlemmer

 • Gjennomført teoretisk og praktisk opplæring i regi av NOSMED eller tilsvarende kurs arrangert nasjonalt eller internasjonalt.
 • Forplikte seg til å behandle pasienter etter foreningens gjeldende standard
 • Ha tilgang til anerkjent screening-utstyr eller tilsvarende diagnostisk verktøy
 • Ha behandlet et antall pasienter med søvnapnéskinne

Det er samtidig viktig å påpeke at pasienten bør være sanert for oralpatologiske tilstander før behandling igangsettes.

 

NOSMED har ikke prissamarbeid og alle tannleger er selvstendige.

NOSMED er ingen kommersiell aktør, men en forening. Det er medlemmenes eget ansvar å markedsføre sine tjenester.

Hvordan komme i gang
Den enkleste måten du kan komme i gang med å behandle pasienter med skinner er å begynne  med venner og familie. Ved å tilby bekjente som snorker en søvnapnéskinne til selvkost vil du få verdifull erfaring.

Det er samtidig viktig å huske på å gjennomføre enkel polygrafi (søvnregistering) av alle pasienter før du setter i gang med behandling for å skille ut «sosiale snorkere». Mange pasienter som snorker lider også av obstruktiv søvnapné. Disse pasientene bør først utredes i samarbeid med legespesialist. Tannleger kan nå henvise pasienter til en slik undersøkelse. Noen legespesialister og søvnklinikker har avtale med det lokale helseforetaket og får tilskudd til å gjennomføre slike undersøkelser. Dette reduserer kostnaden for den enkelte pasient.
For å kunne arbeide etter foreningens protokoll må du anskaffe deg et enkelt utstyr til å gjøre søvnregistreringer (polygrafi). Ved å gjøre registreringer av pasienter før og etter behandling med skinne vil du ha et godt verktøy for å kunne titrere skinnen til optimal funksjon.