Kurs og utdanningsmuligheter:

Deltakelse på årlige nasjonale og internasjonale kurs arrangert primært for tannleger med interesse for dental søvnmedisin. De fleste slike kurs blir publisert på NOSMED hjemmesider eller på hjemmesidene til EADSM (European Academy of Dental Sleep Medicine) som vi samarbeider med.

Alle medlemmer av NOSMED kan kostnadsfritt knytte seg til EADSM gjennom et såkalt «affiliate membership». Fullt medlemsskap krever innbetaling av en årlig kontingent.

Det finnes foreninger for tannleger med interesse for dental søvnmedisin i flere land. For nordmenn vil kurs i Skandinavia eller i engelskspråklige land være mest aktuelt. Den amerikanske foreningen AADSM, den britiske foreningen BSDSM og den europeiske foreningen EADSM arrangerer alle sine kurs på engelsk.

De ulike leverandører av utstyr til søvnregistrering tilbyr opplæring og brukerkurs.

ResMed leverer både søvnapnéskinner og diagnoseverktøy. De arrangerer en rekke kurs i bruk av utstyr til søvnregistrering. Her kan du også gå kurs i avansert scoring av polygrafi. Disse kursene er svært nyttige og vil gi deg en mye bedre forståelse av søvnmedisin selv om du ikke har tenkt å kjøpe utstyret. Sjekk kursoversikt på ResMed hjemmesider

Somnomed er leverandør av søvnapnéskinner. De arrangerer ofte kurs i søvnmedisin og behandling med søvnapnéskinner.

Selvstudium. Vi har anbefalt litteratur som du bør lese.

Vi anbefaler tannleger med interesse for søvnmedisin å reise på internasjonale kurs som arrangeres av nasjonale og internasjonale særforbund for leger. På disse kursene vil du møte personell fra søvnavdelinger på sykehusene. Hit kommer lungespesialister, spesialister i øre/nese/hals, kardiologer, psykologer, sykepleiere og tannleger som alle arbeider med søvnmedisin i private klinikker eller i søvnavdelinger ved sykehusene.

Det finnes foreløpig ingen spesialitet i søvnmedisin. De eneste eksamensmulighetene som tilbys i Europa i dag arrangeres av de ulike nasjonale foreningene.

NOSMED har valgt å benytte programmet til EADSM der du kan avlegge to prøver:
1) EADSM Accreditation
2) EADSM Accreditation Expert