NOSMED historie

Nosmed ble etablert etter et initiativ av tannlegene Per Opsahl og Anders Dyrbing, fordi det manglet en felles standard for behandlingen og et skikkelig kurstilbud som var uavhengig av leverandør og produsent av søvnapnéskinner.

Tannleger som hadde interesse av dette arbeidet ble invitert til et møte. Møtet ble avholdt på Lørenskog i juni 2012 og som et resultat av dette ble foreningen etablert.

Det første styret besto av:
Leder: Tannlege Anders Dyrbing
Nestleder: Tannlege Per Opsahl
Sekretær: Tannlege Lillian Hansen
Kasserer: Tannlege Øyvind Simonsen
Styremedlem: Tannlege Helene Hognes.

Arbeidet med en egen web side ble satt i gang og det første kurset ble planlagt. Kurset fikk navnet: «Søvnapnéskinnen, en dental behandling for søvnapné».
Det hadde varighet på syv timer og besto av en teoretisk og en praktisk del. Det første kurset ble arrangert 27. august 2012. Nytt kurs ble arrangert 14. desember 2012 og deretter 4. mars 2013. De første kursene ble arrangert på Lørenskog (Tannhelsesenteret Lørenskog) med det resultat at antall kursdeltakere måtte begrenses. Interessen var økende og vi bestemte oss for å planlegge et større og mer omfattende kurs. Den 25. og 26. april 2014 arrangerte vi «Søvnseminaret 2014» på Plaza hotell i Oslo sentrum med ca 50 deltakere. I forbindelse med seminaret ble antall medlemmer i NOSMED fordoblet.

Det ble arrangert et årsmøte og valgt et nytt styre for neste periode, som består av:

Leder: Tannlege Per Opsahl , Lørenskog tlf. 975 19 433
Nestleder: Tannlege Jan Kirkedam, Arendal, tlf. 950 63 171
Sekretær: Tannlege Lillian Hansen, Bergen, Tlf. 901 80 243
Kasserer: Tannlege Trond Erik Sjørbotten, Årnes, Tlf. 482 43 818
Styremedlem: Tannlege Anders Dyrbing, Fredrikstad, Tlf. 950 28 000