Kursoversikt høsten 2015

Amsterdam, Holland
ERS 26-30 September
http://www.erscongress.org/

ResMed Norge
ResMed-seminaret  14.-15. september 2015
Innføring i tolking og scoring av polygrafier 7.-8. oktober 2015
Videregående kurs i tolking og scoring av polygrafier 4. - 5. november 2015
http://www.resmed.com (Klinikere, seminarer og kurs)

World Sleep 2015 (ESRS)
31 Oktober - 3 November Istanbul, Turkiet
http://www.congrex-switzerland.com/worldsleep2015

EADSM Annual Meeting – November 13–15, 2015 – Antwerp (Belgium
http://www.eadsm.eu

15. DGZS-Symposium 2015
04.-05.12.2015, Mainz
Freitag, 04. Dezember 2015  Tagesworkshop der DGZS
Samstag, 05. Dezember 2015
http://www.dgzs.de

3:e Nordiska Narkolepsisymposiet
5-6 okt 2015, Örebro
http://www.trippus.net/Eventsite_3rd_Nordic_Symposium_on_Narcolepsy

Pediatric Sleep Medicine
Advances in Research, Patient Care, Policy, and Education  November 12-15, 2015
Omni-Amelia Island Plantation Resort in Amelia Island, Florida 
http://brown.edu/academics/medical/education/other-programs/continuing-medical-education/pedsleepmedconference

SFSS Sömnkurs
Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin
för tandläkare, sjuksköterskor, BMA och övriga yrkeskategorier utom läkare
Linköping 8-9 oktober 2015
http://www.swedishsleepresearch.com/uploads/Image/SFSS_kursbroschyr_150525.pdf

European Academy of Dental Sleep medicine, EADSM
2015 EADSM Meeting
Antwerpen 13.-15. November 2015
http://www.eadsm.eu