Framstilling av en søvnapnéskinne

Før det framstilles en skinne må tennene være undersøkt av tannlege og all nødvendig tannbehandling være gjennomført.

Tannlegen tar avtrykk av begge kjevehalvdeler og gjør en bittregistrering. Bittet registreres med underkjeven skjøvet noe fremover. Bittregistreringen er avgjørende for at den ferdige skinnen skal få best mulig effekt uten samtidig å påføre muskulaturen i kjeven feil belastning. Avtrykk og bittregistrering blir så sendt til produsent. Vanligvis er leveringstiden omkring tre uker, men den kan variere noe mellom de ulike produsentene.

Skinnene blir kontrollert av oss og individuelt tilpasset etter graden av snorking og søvnapné.

Oppfølging og etterkontroller skjer hos tannlegen og eventuelt i samarbeid med søvnspesialist. Hos pasienter med obstruktiv søvnapné skal effekten av en søvnapnéskinne alltid kontrolleres med en søvnregistrering (polygrafi). Senere justering av skinnen skal også kontrolleres med en søvnregistrering.

Vi tilbyr utlån av Apnealink diagnoseverktøy.