Årsak til søvnapne

Søvnapné er vanligere enn du tror

Det har lenge vært en oppfatning at ca 4% av menn og 2% av kvinner har søvnapné. En nylig publisert norsk studie anslår OSA-forekomst på 16 % for AHI ≥5 og 8 % for AHI ≥15 hos kvinner og menn mellom 30-60 år. Dette gjør søvnapné til en av de vanligste folkesykdommene i Norge. Forekomsten er aller høyest blant kvinner etter overgangsalder og blant overvektige menn mellom femti og seksti år.

Hvem rammes av søvnapné?
Alle kan rammes av sykdommen, enten man er ung, gammel, kvinne eller mann. Noen grupper har større risiko for å få søvnapné og vanlige årsaker er:
- Fysiske hindre i deler av luftveiene.
Dette kan være store mandler, tranghet i nesen, svelg eller luftveier. Liten hake, smal nese og bred hals og nakke kan være tegn på slike fysiske hindre som ofte er arvelige.

Å være overvektig, mann, og over 50 år er tre faktorer som uavhengig av hverandre øker risikoen for å rammes av søvnapné. Røyking og alkohol spiller også en rolle, sammen med rent anatomiske forhindringer i luftveiene.

Overvekt
Omtrent 75% av alle med søvnapné beregnes å veie mer enn det som regnes for normalt. Det at overvektige lettere rammes av søvnapné har sannsynligvis sammenheng med at det samles fettvev under tungen, i ganen og i svelget, slik at det blir vanskeligere for luften å passere. En annen årsak er at magen trykker mot brystet og åndedrettsorganene.

Den negative utviklingen av menneskers kosthold og livsstil vil sannsynligvis gjøre at antallet mennesker som rammes av søvnapné vil øke.

Hvor går grensen for overvekt?
Ved å regne ut sin kroppsmasseindeks (Body Mass Index, BMI) kan man få et mål på om man veier for mye. Man begynner med å gange tallet for kroppslengden med seg selv (f.ex. 1,80 x 1,80 = 3,34). Deretter dividerer man vekten (t.ex 85) med tallet man fikk da man ganget opp lengden (85/3,34 = 25,4).

En BMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvekt. En verdi over 25 betyr at man er overvektig. Over 30 går grensen for fedme.