Behandling av søvnapne

Behandling med CPAP
Behandling med CPAP er alltid førstevalget for alle pasienter med alvorligere tilfeller av OSAS. Maskinen er koblet til en helmaske eller en nesemaske som du sover med om natten.

Behandling med apnéskinne
Hos enkelte (spesielt ved lettere grad av søvnapné) kan en spesiallaget søvnapnéskinne. Behandling med en søvnapnéskinne bør utføres av en tannlege som har fått opplæring i dette.

Framstilling av en skinne kan først skje når pasienten er utredet og der det foreligger en diagnose.  

For pasienter som ikke tidligere er utredet av lege kan vi tilby enkel søvnregistrering med utstyr som du låner med deg hjem. Dersom resultatet indikerer at du har en behandlingstrengende obstruktiv søvnapné vil du bli henvist til videre utredning hos lege. For pasienter som bare har et problem med snorking kan vi tilby behandling med en skinne.

Operasjon
Tidligere ble mange pasienter operert for søvnapné ved norske sykehus. Erfaring har imidlertid vist at kirurgisk behandling ikke passer for alle, men bare bør gjøres på spesielle indikasjoner.

Barn med søvnapné har imidlertid ofte meget god effekt av å få fjernet mandler eller falske mandler. Også her er rett diagnose og god oppfølging av stor betydning.