Obstruktiv søvnapné


Akkurat som i resten av kroppen, slapper musklene i de øvre luftveier (nese, munn, svelg og strupehode) av når du sover.
Om musklene slapper for mye av kan det føre til at det blir trangt i de øvre luftveiene, og dette gjør at mange mennesker begynner å snorke. Av og til blir det til og med vanskelig å puste.

Hvis luftveiene blokkeres helt oppstår det forbigående stans i åndedrettet. Denne pustestoppen kalles apné. Pustestoppet kan vare fra noen få sekunder til mange minutter.

Obstruktiv søvnapné er den vanligste formen for søvnapné, og innebærer at man rammes av gjentatte pustestopp under søvn.

I visse tilfeller opptrer pustestoppene flere hundre ganger hver natt.
Ved pustestopp synker oksygennivået i blodet. Hjernen reagerer med en oppvåkningsreaksjon som gjør at man begynner å puste igjen.

Reaksjonen skjer helt automatisk. Den som rammes husker vanligvis ingenting av oppvåkningene når han eller hun våkner om morgenen.