Sentral søvnapné

Ved sentral søvnapné oppstår ikke pustestoppene på grunn av at luftveiene blokkeres, men av at signalene mellom hjernens åndedrettssentrum og musklene som styrer åndedrettet ikke fungerer som de skal.

Sentral søvnapné sees oftest hos eldre mennesker, ved hjertesvikt eller etter et slag, og har sammenheng med skader i hjernen eller nervebanene.


Fakta:
Apné = opphold i åndedrettet under søvn som pågår i mer enn 10 sekunder
Hypopnea: Reduksjon av flow med 30% eller mer i 10 sekunder eller mer etterfulgt av et drop i oksygenmetning med 3% eller mer, evt. etterfulgt av en mikro oppvåkning