For helsepersonell

 For helsepersonell

Norsk Odontologisk Søvnmedisinforening (NOSMED) er en forening for tannleger med interesse for søvnmedisin. Medlemmene i NOSMED har fått opplæring i behandling med søvnapnéskinner og de forplikter seg til å behandle pasienter etter foreningens protokoll.

Medlemmer i NOSMED må ha gjennomført et kurs i grunnleggende søvnmedisin og behandling av pasienter med søvnapnéskinne. Videre utdanning skjer gjennom nasjonale og internasjonale kurs. NOSMED har et samarbeid med EADSM (European Academy of Dental Sleep Medicine) og medlemmene har anledning til å avlegge eksamen på to nivå.

Protokollen er utarbeidet i samarbeid med norske ØNH leger og søvnspesialister. Se protokollen her!

Våre medlemmer har kompetanse i behandling og oppfølging av pasienter med snorking og søvnapné ved hjelp av søvnapnéskinner (SAS).
Noen av våre medlemmer har et etablert forhold til en ØNH spesialist og kan, gjennom dette samarbeidet, gi et tilbud om konsultasjon og diagnostikk.

Alle medlemmer besitter utstyr til enkel polygrafi som Apnealink, Apnealink Plus, Apnealink Air eller tilsvarende.
Noen medlemmer har gått til anskaffelse av avansert polygrafi som NOX T3 eller Embletta og gått kurs i manuell scoring.

Behandling med CPAP (overtrykksventilering) er gullstandard og normalt første behandlingsvalg for pasienter som lider av obstruktiv søvnapné (osa). Helsedirektoratet har imidlertid nå også godkjent søvnapnéskinnen som et behandlingshjelpemiddel. De fleste norske sykehus tilbyr nå behandling med en søvnapnéskinne som et alternativ til de som, av ulike årsaker, ikke klarer å gjennomføre behandling med CPAP.

For å kunne få gratis behandling med en søvnapnéskinne må du ha rekvisisjon fra behandlende lege ved sykehuset. Behandling med en søvnapnéskinne tilbys vanligvis bare til pasienter som ikke klarer å gjennomføre behandling med CPAP. Sykehuset har et samarbeid med tannleger som utfører denne behandlingen. Gratis behandling forutsetter vanligvis at du gjennomfører behandlingen hos den tannlegen som sykehuset samarbeider med.

Behandling med søvnapnéskinne er grundig dokumentert og godt forankret vitenskapelig. Det er publisert mange studier både nasjonalt og internasjonalt som bekrefter effekten.

Søvnapnéskinnen er først og fremst et godt alternativ til de som snorker eller har mild til moderat obstruktiv søvnapné. Også pasienter med alvorlig obstruktiv søvnapné vil kunne ha god hjelp av en skinne, men ikke alle blir helt friske. Hos pasienter med en alvorlig diagnose bør behandling med CPAP være førstevalget.


Behandling med en søvnapnéskinne er godt egnet i behandling av:

  • snorking
  • Mild og moderat søvnapné
  • Non-compliant cpap brukere