Priser

Nosmed har ikke anledning til å kreve at tannlegene har de samme prisene for dette arbeidet.

Prisen vil kunne variere mellom klinikkene. Du vil finne prisene på klinikkenes hjemmesider eller de vil bli opplyst ved henvendelse.Tannleger som er medlem av NOSMED forplikter seg til å følge foreningens protokoll (framgangsmåte) ved behandling. Tilbudet hos den enkelte tannlege kan variere, men oppstillingen nedenfor er retningsgivende:

Pris inkluderer:

1) Konsultasjon med undersøkelse av tannsettet.
2) Nødvendige tannrøntgen i forbindelse med undersøkelse.
3) Avtrykk av begge kjever og bittregistrering med fremskutt underkjeve.
4) Bestilling og innkjøp av skinne fra fabrikant.
5) Tilpasning og utlevering av skinne med opplæring og informasjon om bruk og vedlikehold.
6) Kontroll etter fire uker og seks måneder med påfølgende søvnregistrering for å kontrollere effekten av behandlingen.
7) Justering av skinnen inntil det er oppnådd optimal effekt.
8) Garantien på det produktet som er laget vil være avhengig av hva produsenten tilbyr. Normalt gis det full garanti i to år.

Prisen inkluderer ikke:
1) Behovet for røntgenopptak utover vanlige tannrøntgen. (OPG (panoramarøntgen) er ikke inkludert)
2) Tannbehandling som må være gjennomført før skinne kan tilpasses, herunder også behandling for periodontitt (tannkjøttsykdom)
3. Behandling med kroner, broer eller tannimplantater for å gi tilstrekkelig retensjon (”feste”) for en skinne.
4) Korreksjoner av tannform med små komposittfyllinger for å øke retensjon av skinne.

Nosmed har ikke anledning til å kreve at tannlegene har de samme prisene for dette arbeidet. Prisen vil kunne variere mellom klinikkene. Du vil finne prisene på klinikkenes hjemmesider eller de vil bli opplyst ved henvendelse.