Om søvnapne

Hva er søvnapné?

Søvnapné er pustestopp og pustestans mens du sover


Søvnapné er en sykdom hvor en sovende person opplever pustestopp som varer over 10 sekunder. Forekomsten av korte pustepauser under søvn er nokså vanlig. Det er varigheten på pustestoppet og antallet i løpet natten, som definerer om det snakk om sykdom. Søvnapné bør behandles om man har mer enn 10 pustestopp per time med en varighet på mer enn 10 sekunder.

De vanligste symptomene er snorking, unormal trøtthet om dagen, observerte pustestopp om natten, stadige oppvåkninger, hyppige toalettbesøk, hodepine, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, redusert seksuell lyst/evne og vektproblemer.

Søvnapné er sterkt forbundet med diabetes, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag. Studier viser også at personer med søvnapné har syv ganger forhøyet risiko for å være involvert i en bilulykke.

20-40 % har søvnapné eller andre pusteforstyrrelser og pustestans under søvn. 80 % av dem går uvitende om sin sykdom og får dermed ingen diagnose og behandling.

Det fins to ulike typer søvnapné

  • obstruktiv søvnapné (OSA)
  • sentral søvnapné.


Forskjellen ligger i de bakenforliggende årsakene. Symptomene og behandlingen ligner hverandre.
Snorking, gjerne kraftig, er noe som ofte regnes som ensbetydende med søvnapné. Men selv om snorking er et vanlig symptom på sykdommen, er det ikke alle med søvnapné som snorker.